The Best bookmaker bet365 Bonus

Дървен материал от www.emsien3.com

Yazdır

Nafile İbadetlerde Denge

Nafile İbadetlerde Denge

İnsan, Allah'a (celle celâluhu) kullukta derinleşme yolunda, farzların dışında ifa etmek istediği nafileleri gücünün nispetine göre uhdesine almalıdır. Altından kalkamayacağı ve gücü yetmediğinden ötürü devam ettiremeyeceği nafile ibadetlere talip olmamalıdır. Zira böyle ibadetlerin nefse ağır gelmesinden dolayı bütün bütün terk edilmeleri de söz konusudur. Mü'min nafilede gücü yettiğince, farz ibadetlerde de temkin, teyakkuz ve hudûunda derinleşerek tam hulûs ve huşû ile onları eda etmelidir ki, kurbet yolunun temel esası da işte budur.

Evet Allah, farz amelin dışında yapılacak olan ibadetlerin miktarını kulun takdir ve tayinine bırakmıştır. Bu miktar, şahıstan şahsa değişebilir. Bununla birlikte bir mü'min, yapamayacağı ve üstesinden gelemeyeceği yükün altına girmemelidir. Aksi takdirde bu yükün altında kalıp ezilebilir ve yüklendiği sorumluluğu ifa edemediğinden dolayı da sıkıntıya düşebilir. Allah, insanı onun takatini aşan sorumluluklarla mükellef tutmamıştır.

Online bookmaker Romenia bet365